Opazovalec

28. oktober 2022 | #JEZIKOVNI KOTIČEK

Premaknili smo uro

Alenka

Foto: Pixabay

Zadnjo nedeljo v oktobru bomo premaknili uro na zimski čas in nedeljo tako podaljšali za eno uro, skrajšali pa jo bomo, ko bomo uro spet premaknili na poletni čas, to je zadnjo nedeljo v marcu. Pa res premaknemo uro?

No, nekateri uro mogoče res fizično prestavijo na drugo mesto, večina pa premakne le urne kazalce oziroma števke pri digitalnem zapisu časa. Zapis časa na telefonu, v avtu, na pametni uri … je digitalni zapis, ki pa je v večini primerov pravopisno napačno naveden. Med številčnimi vrednostmi za ure in minute ter za minute in sekunde namreč ne zapisujemo dvopičja, ampak piko. Pravilen zapis je tako npr. 12.15, ne pa 12:15.

Če bi številke izpisali z besedo, pri zapisu polnih ur ne bi imeli težav – ob desetih, ob dvanajstih … Težave pa se pojavijo pri zapisovanju nepolnih ur. 12.30 denimo zapišemo pol enih, 14.30 pol treh, pri čemer pazimo, da je števnik v rodilniku, ne v imenovalniku (ne pol ena, pol tri). 15 minut pa lahko izrazimo tudi s prislovom četrt, ob katerem uporabljamo predloge čez, do in na – 10.15 izpišemo kot četrt čez deset, četrt na enajst, 10.45 četrt do enajstih ali tri četrt na enajst.

Na Primorskem je tak način izražanja nepolne ure govorcem precej tuj, kar je razumljivo, saj je prevzet iz nemškega jezika. Pri primorskih govorcih je opazen vpliv sosednje italijanščine, zato npr. za pol devetih uporabljamo besedno zvezo osem in pol.

Avtor: doc. dr. Jana Volk, Oddelek za slovenistiko UP Fakultete za humanistične študije

Povezane vsebine: